خبرگزاری دانشجو/ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران در دانشگاه تهران: نقطه ای در عالم نیست که انگلیس در آنجا نجنگیده باشد. هیچ

1402\03\31 15:47:33


سرلشکر سلامی: غرب هر جا که پا می گذارد جز جنگ ارمغان دیگری ندارد

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران در دانشگاه تهران: نقطه ای در عالم نیست که انگلیس در آنجا نجنگیده باشد. هیچ قبرستانی در جهان نیست که در آن کشته هایی از جنگ های آمریکا و انگلیس نباشدآمریکا و انگلیس با این سابقه ژست دموکراسی و آزادی و حقوق بشر می گیرند.

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران در دانشگاه تهران: نقطه ای در عالم نیست که انگلیس در آنجا نجنگیده باشد.هیچ قبرستانی در جهان نیست که در آن کشته هایی از جنگ های آمریکا و انگلیس نباشدآمریکا و انگلیس با این سابقه ژست دموکراسی و آزادی و حقوق بشر می گیرند.   بازار آمریکا و انگلیس که چیزی جز آتش بر سر ملت ها نریختند به دنبال این هستند که جوانان ما را نسبت به خودشان خوشبین و نسبت به انقلاب بدبین کنند.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران در دانشگاه تهران: نقطه ای در عالم نیست که انگلیس در آنجا نجنگیده باشد. هیچ قبرستانی در جهان نیست که در آن کشته هایی از جنگ های آمریکا و انگلیس نباشدآمریکا و انگلیس با این سابقه ژست دموکراسی و آزادی و حقوق بشر می گیرند.


قفسه فلزی - قفسه انبار