1401\06\07 17:34:28


سفر امیرعبداللهیان به سرزمین فرصت‌ها

ایرنا/ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش روابط با کشورهای قاره آفریقا، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با سفر امیرعبداللهیان به آفریقا روابط ایران و قاره سیاه، وارد مرحله تازه‌ای از مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش روابط با کشورهای قاره آفریقا، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با سفر امیرعبداللهیان به آفریقا روابط ایران و قاره سیاه، وارد مرحله تازه‌ای از مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهد شد.
بازنشر از : آخرین خبر