1401\06\23 20:57:13


سفیر ایران در دهلی‌نو با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

سفیر کشورمان در هند در آستانه عزیمت به محل مأموریت در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، برنامه کاری دوره مأموریت خود را ارائه کرد.

«ایرج الهی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در آستانه عزیمت به محل مأموریت در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، برنامه کاری دوره مأموریت خود را تقدیم و در جریان رهنمودهای وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت. وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اشتراکات و پیوندهای تاریخی و روابط دوستانه دو کشور، بر بهره گیری از ظرفیت‌های متنوع طرفین برای توسعه مناسبات تاکید کرد. الهی پیش از این در سمت رئیس ادارات قفقاز و برنامه ریزی راهبردی روابط، به خدمت اشتغال داشته است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     جمهوری اسلامی ایران     ایران     حسین امیر عبداللهیان‌     دهلی نو