1401\06\23 22:23:27


سفیر ایران در هند تغییر کرد

فارس/ ایرج الهی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد. «ایرج الهی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در آستانه عزیمت به محل مأموریت امروز (چهارشنبه) ۲۳ شهریور ماه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، برنامه کاری دوره ماموریت خود را تقدیم و در جریان رهنمودهای وزیر امور خارجه قرار گرفت.

ایرج الهی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.«ایرج الهی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در آستانه عزیمت به محل مأموریت امروز (چهارشنبه) ۲۳ شهریور ماه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، برنامه کاری دوره ماموریت خود را تقدیم و در جریان رهنمودهای وزیر امور خارجه قرار گرفت.
بازنشر از : آخرین خبر