مهران محمدی امین

1402\10\12 13:39:06


سلیمی نمین: اگر اصول‌گرایان وحدت نکنند حامیان فقط برای رفع تکلیف پای صندوق رأی می‌آیند

خبرآنلاین/ عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصول‌گرا می ‎گوید: تصورات و ذهنیت‌های غلط منجر به زدن زیر میز وحدت در میان اصول‌گرایان شده است، به این معنا که برخی خودشان را ملاک تشخیص اصول و شاخص قلمداد می‌کنند. .

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصول‌گرا می ‎گوید: تصورات و ذهنیت‌های غلط منجر به زدن زیر میز وحدت در میان اصول‌گرایان شده است، به این معنا که برخی خودشان را ملاک تشخیص اصول و شاخص قلمداد می‌کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبر