مهران محمدی امین

1401\06\16 16:41:24


سلیمی نمین: برخی اصولگرایان با هر نوع توافق مخالفند

منیبان/ یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: برخی از اصولگرایان در امری مثل مذاکره چندان با دولت همراه نیستند ولو اینکه دولت همه تلاش خود را برای حفظ منابع ملی اعمال کرده باشد.  عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گو با منیبان، در رابطه با اینکه اخیرا استفاده از کلید واژه «بانیان وضع موجود» و مقصر دانستن دولت قبل توسط رییس دولت سیزدهم و دولتمردان افزایش یافته، اظهار کرد: اینکه دولت ها وقت خودشان را در این وادی مصروف بدارند که دولت گذشته را دائم عامل عقب افتادگی بدانند به نفع آن ها نیست و موجب این خواهد شد که انگیزه ای برای کم کاری ایجاد شود و بهانه ای برای گریز از مسئولیت پذیری.

منیبان/ یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: برخی از اصولگرایان در امری مثل مذاکره چندان با دولت همراه نیستند ولو اینکه دولت همه تلاش خود را برای حفظ منابع ملی اعمال کرده باشد. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گو با منیبان، در رابطه با اینکه اخیرا استفاده از کلید واژه «بانیان وضع موجود» و مقصر دانستن دولت قبل توسط رییس دولت سیزدهم و دولتمردان افزایش یافته، اظهار کرد: اینکه دولت ها وقت خودشان را در این وادی مصروف بدارند که دولت گذشته را دائم عامل عقب افتادگی بدانند به نفع آن ها نیست و موجب این خواهد شد که انگیزه ای برای کم کاری ایجاد شود و بهانه ای برای گریز از مسئولیت پذیری.

اما تصور من این است که بر اساس جمع بندی کلی نسبت به عملکرد یکسال گذشته دولت سیزدهم این دولت چندان وقت خود را روی این مساله نگذاشته است و گاهی اشاراتی دارد که در این موارد بحث فرق می کند. او افزود: من این وادی را نوعی انحراف تلقی می کنم اما دولت سعی کرده است خودش حرکتی را آغاز کند وبراساس اقدامات خود زمینه ارزیابی از شرایط را به وجود بیاورد. در دولت احمدی نژاد که فراخی جدی از نظر درآمدهای ارزی داشتیم و به جای صرف پول برای گرفتن بازخوردهای اجتماعی و یا همراه کردن افکار توده های مردم با دولت از طریق کارهایی جزئی عمل می شد. او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود یکدستی حکومت و شعارهای رییسی هنوز وضعیت به شرایط مطلوب نرسیده است، گفت: من این تعبیر را چندان جامع نمی دانم که امروز مدیریت کشور در سه رکن اساسی کاملا همگون شده باشند خیر اینگونه نیست. اختلافات نظری فراوانی وجود دارد که این اختلافات را می توان محسوس دید مثلا اختلافاتی که حتی بین رییس قوه قضاییه کنونی با رییس قوه قضاییه قبلی به صورت محسوس دیده می شود طبیعتا این تفاوت نگاه را به نمایش می گذارد و محسوس است یا بین رییس قوه مقننه و قوه مجریه تفاوت نگاه وجود دارد.

اگر به درون قوا نگاه کنیم در درون قوه مقننه تفاوت های فکری جدی دارد از اصلاح طلب تا اصولگرای تندرو بنابراین تعبیر این یک دستی چندان گویای واقعیت نیست و به نظر من یک ارزیابی سطحی است. سلیمی نمین افزود: امروز طیفی بسیار متنوع در مجلس وجود دارند که برخی به شدت با ریاست مجلس درگیر هستند برخی با ریاست مجلس همراه هستند و برخی میانی هستند که شناخت این مساله بسیار مهم است و نمی توان قضاوتی درباره یک دست بودن مجلس داشت. در مورد دولت روحانی هم همین طور بود و حکومت در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم یکدست نبود و من همین حرف را در آن زمان هم می زدم که این نگاه غلط است وزیر کشور فردی نزدیک به اصولگرایان است و وزیر راه و شهرسازی فردی افراطی از جریان تندرو اصلاح طلب است. در دولت رییسی اسلامی را می بینیم که وزیر کابینه قبلی بود.

البته جبهه پایداری با تغییر وزیر کار در دولت تضعیف شد. این چهره سیاسی اصولگرا در رابطه با مخالفت برخی اصولگرایان با برجام گفت: اصولگرایان مبانی دارند که می توانند با این مبانی ارزیابی کنند، شرایط کنونی به گونه ای است که ما از قله فشارهای آمریکا عبور می کنیم در این عبور از قله باید شناخت دقیق باشیم و از این رو برخی از اصولگرایان افراطی را در ارزیابی مذاکرات تیم رییسی می بینیم. هرچند‌ که جریان حامی برخی از دوستان اصولگرای ما هستند و اگرچه پشت آن دفاع از اصول است ولی فقدان فهم شرایط کنونی در نگاه آنها موج می زند و بسیار پر رنگ است. اصولگرایان معتدل برای ارزیابی خود و خطوط قرمز یک سری مبانی دارند اما فهم مسائل جاری جامعه را برای خود اصل می دانند.

 برخی از اصولگرایان تندرو چندان به مذاکره راضی نیستند و حتی نوع توافق را قابل خدشه می دانند. طبیعی است که توافق دادوستد است و باید در این دادوستدها  با هوشمندی عمل شود و از حقوق و عزت و اقتدار جامعه صیانت شود و منافع ملی در نظر گرفته شود. برخی از اصولگرایان خطوط قرمز خود را منطبق با این اصل قرار نمی دهند و این قابل دفاع نیست.او در پایان گفت: برخی از اصولگرایان در امری مثل مذاکره چندان با دولت همراه نیستند ولو اینکه دولت همه تلاش خود را برای حفظ منابع ملی اعمال کرده باشد.

آنها نگاهی بسته در این زمینه دارند و این مساله از جانب همه اصولگرایان مورد قبول نیست.. .


بازنشر از : آخرین خبر