سیاست ایران احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان است دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبد

1401\07\29 16:18:48


سیاست ایران احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان است

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران امنیت ارمنستان را امنیت منطقه می‌داند و سیاست ما احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جریان افتتاح سرکنسولگری ایران در شهر قاپان آن استان سیونیک گفت: اطمینان دارم همکاران من در سر کنسولگری کشورمان در قاپان از حمایت‌های کامل دولت دوست جمهوری ارمنستان برخوردار خواهند بود.

وی افزود: همانطور که آقای وزیر اشاره کردند آمادگی دولت جمهوری اسلامی ایران را برای گشایش سرکنسولگری جمهوری ارمنستان در شهر تبریز ایران اعلام می‌کنم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سرکنسولگری در قاپان نشان دهنده عمق روابط دیرینه و تاریخی مردم ارمنستان و ایران است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امنیت ارمنستان را امنیت منطقه می‌داند.

سیاست ما احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: امیدوارم با فعالیت همکاران من در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان و در سر کنسولگری این کشور، تجارت و همکاری‌های اقتصادی پیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی افزود: استان سیونیک یکی از کریدورهای اصلی ترانزیت شمال به جنوب است.

ارمنستان را یکی از مسیرهای مهم شمال به جنوب می‌دانیم.

وی افزود: برای تقویت این مسیر ترانزیتی و گسترش آن و سرعت دادن به حرکت کامیونداران و مسافران در این مسیر حداکثر همکاری را با دولت ارمنستان خواهیم داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفت: زنده باد ارمنستان؛ زنده باد ایران؛ زنده باد دوستی دو کشور.


بازنشر از : مهر

دولت جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران

حسین امیر عبداللهیان‌

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران امنیت ارمنستان را امنیت منطقه می‌داند و سیاست ما احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان است.


تولید کارتن و سفارش کارتن