1401\07\07 15:28:40


سیدعباس صالحی: گفته‌های رئیس‌جمهور درباره حق تجمع و اعتراض به یاد می‌ماند

آخرین خبر/ صالحی نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در توییت نوشت: سخنان رییس‌جمهور در ضرورت نقد و توسعه گفتگو، حق تجمع و اعتراض بدون اغتشاش، تجویز تجدیدنظر در قوانین و اصلاح شیوه‌ها و. .

صالحی نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در توییت نوشت: سخنان رییس‌جمهور در ضرورت نقد و توسعه گفتگو، حق تجمع و اعتراض بدون اغتشاش، تجویز تجدیدنظر در قوانین و اصلاح شیوه‌ها و.. چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را ترسیم داشت ،اما ظرفیت ساختاری و رویه‌ای حکمرانی در نهادهای گوناگون همراهی خواهد کرد؟این گفته‌ها به خاطر می‌مانند. منتظر می‌مانیم.
بازنشر از : آخرین خبر