مهران محمدی امین

شرق/ شرق نوشت: سعید سیف مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد. عسل اسماعیل‌زاده همسر سعید سیف در گفت‌و گو با شبکه شرق این خبر را تایید کرد و گفت: سعید پس از چند ب

1401\10\17 17:55:24


شرق: مدیر مسئول «دیده‌بان ایران» بازداشت شد

شرق/ شرق نوشت: سعید سیف مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد. عسل اسماعیل‌زاده همسر سعید سیف در گفت‌و گو با شبکه شرق این خبر را تایید کرد و گفت: سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد.

شرق/ شرق نوشت: سعید سیف مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد.عسل اسماعیل‌زاده همسر سعید سیف در گفت‌و گو با شبکه شرق این خبر را تایید کرد و گفت: سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر