شماره جدید «خط حزب‌الله» منتشر شد؛ ایران قدردان نخبگان ایرنا/ سیصد و شصت و سومین شماره هفته‌نامه «خط حزب‌الله» با سرتیتر «ایران قدردان نخبگان» من

1401\07\29 20:56:24


شماره جدید «خط حزب‌الله» منتشر شد؛ ایران قدردان نخبگان

ایرنا/ سیصد و شصت و سومین شماره هفته‌نامه «خط حزب‌الله» با سرتیتر «ایران قدردان نخبگان» منتشر شد. در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله به‌ مناسبت دیدار اخیر نخبگان با رهبر معظم انقلاب، مروری بر پیشرفت پُرشتاب علمی و فناوری ایران اسلامی صورت گرفته است.

سیصد و شصت و سومین شماره هفته‌نامه «خط حزب‌الله» با سرتیتر «ایران قدردان نخبگان» منتشر شد.در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله به‌ مناسبت دیدار اخیر نخبگان با رهبر معظم انقلاب، مروری بر پیشرفت پُرشتاب علمی و فناوری ایران اسلامی صورت گرفته است.خط حزب‌الله در گزارش هفته خود با عنوان «کابوس صهیون» نیز، ثمرات وحدت مسلمین در پیروزی‌های پی‌درپی فلسطین و جبهه مقاومت را بررسی کرده است.شماره این هفته خط حزب‌الله، به روح مطهر شهیدان امنیت، سرگرد پاسدار «نورالدین جنگجو» و طلبه بسیجی «هادی عرفانی‌نیا» تقدیم شده است.تازه‌ترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله را اینجا ببینید.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ سیصد و شصت و سومین شماره هفته‌نامه «خط حزب‌الله» با سرتیتر «ایران قدردان نخبگان» منتشر شد. در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله به‌ مناسبت دیدار اخیر نخبگان با رهبر معظم انقلاب، مروری بر پیشرفت پُرشتاب علمی و فناوری ایران اسلامی صورت گرفته است.


برق و روشنایی لاله زار