مهران محمدی امین

ایرنا/ شماره سیصد و هفتاد و چهارم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آن روی سکّه سیاه آشوب» با رویکرد پیامدها و خسارت‌های اغتشاشات برنامه‌ریزی شده اخی

1401\10\17 15:01:22


شماره جدید خط حزب‌الله؛ «آن روی سکه سیاه آشوب»

ایرنا/ شماره سیصد و هفتاد و چهارم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آن روی سکّه سیاه آشوب» با رویکرد پیامدها و خسارت‌های اغتشاشات برنامه‌ریزی شده اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی منتشر شد. شماره سیصد و هفتاد و چهارم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آن روی سکّه سیاه آشوب» منتشر شد.

شماره سیصد و هفتاد و چهارم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آن روی سکّه سیاه آشوب» با رویکرد پیامدها و خسارت‌های اغتشاشات برنامه‌ریزی شده اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی منتشر شد.شماره سیصد و هفتاد و چهارم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «آن روی سکّه سیاه آشوب» منتشر شد.خط حزب‌الله در گزارش هفته خود، پیامدها و خسارت‌های اغتشاشات برنامه‌ریزی شده اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی کرده است.سخن هفته خط حزب‌الله، به مناسبت دیدار اخیر بانوان با رهبر انقلاب، نگاهی به الگوی تراز زن مسلمان و خدمات کم‌نظیر انقلاب اسلامی به بانوان داشته است.شماره‌ این هفته‌ خط حزب‌الله به روح مطهر طلبه بسیجی مدافع امنیت شهید حسن مختارزاده تقدیم شده است.این هفته نامه اینترنتی را اینجا دریافت کنید..

.


بازنشر از : آخرین خبر