مهران محمدی امین

1401\10\12 12:00:07


شهید سلیمانی از ارکان نظم جدید جهانی است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: شهید سلیمانی از ارکان نظم جدید جهانی و قدرت عمیق انقلاب اسلامی در منطقه و تشکیل محور مقاومت در برابر استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش مکتب شهید سلیمانی و نظم جدید جهانی که صبح امروز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار داشت: شهید سلیمانی از ارکان نظم جدید جهانی و قدرت عمیق انقلاب اسلامی در منطقه و تشکیل محور مقاومت در برابر استکبار است.

وی ادامه داد: سردار سلیمانی با یک ساختار کوچک بسیار موفق بود و ظرفیت‌های منطقه را به قابلیت می‌رساند. در حال تکمیل. .


بازنشر از : مهر

سردار اسماعیل احمدی مقدم

قاسم سلیمانی

دانشگاه عالی دفاع ملی