مهران محمدی امین

1401\10\12 12:01:10


شهید سلیمانی ضربه‌ای بزرگ به قلب داعش زد

رئیس پژوهشکده جبهه مقاومت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم در مورد داعش ابتدا به دنبال یافتن قلب مسئله بود تا به وسیله آن بتواند به قلب داعش ضربه‌ای بزرگ بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله زارعی رئیس پژوهشکده جبهه مقاومت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی، گفت: در مدت ۱۵ سالی که در محضر این شهید بزرگوار توفیق حضور داشتم، ویژگی مدیریتی سردار سلیمانی را در مساله شناسی دیدم.

او در مورد داعش ابتدا به دنبال یافتن قلب مساله بود تا به وسیله آن بتواند به قلب داعش ضربه‌ای بزرگ بزند و خیمه منحوسش را به هم بریزد. برای همین انرژی خود و امکانات را معطوف ۱۰ یا ۲۰ مساله پراکنده نمی‌کرد. زارعی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات و ویژگی‌های سردار سلیمانی در مدیریت هم برای مدیریت در جمهوری اسلامی و هم در عرصه تحولات بین المللی آن بود که می‌گفت کسی می‌تواند مدیر موفقی باشد که بتواند بحران را مدیریت کند و قدرت حل آن را داشته باشد.

همچنین می‌گفت کسی را مدیر کنید که از لحاظ روحی و روانی سازنده باشد. رئیس مؤسسه نور خاطرنشان کرد: از نظر شهید سلیمانی مدیران باید از نظر عاطفی، عقلی و اقناعی قدرت آن را داشته باشند که جمعیت را به سوی آرمان‌ها و اهداف نظام و انقلاب هدایت کنند. در عین حال بنده در این شهید بزرگوار مشاهده کردم که موضوع جذب حداکثری برایش مهم بود تا طیف‌ها، دسته‌ها و اجزای مختلف را با یک رشته به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وصل کند.

رئیس پژوهشکده جبهه مقاومت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی گفت: موضوع دیگری که برای شهید سلیمانی مهم بود، توجه به انسانیت بود. از نظر او مخلوقات خدا مسیر رسیدن به خداوند بودند و هر چه به بندگان خدا توجه کنید به خداوند می‌رسید. به عنوان مثال دیدیم زمانی که دختران ایزدی که مسلمان هم نبودند اما به دست داعش گرفتار شده بودند شهید سلیمانی برای رهایی و آزادی شأن از دست داعش چقدر دلسوزی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که از او مشاهده کردم داشتن شور و مدیریت بود، برخی اهل مدیریت هستند اما شور نمی‌کنند و برخی اهل شور هستند اما مدیریت ندارند ولی شهید سلیمانی اهل مشورت بود ولی در آن شور و مشورت غرق نمی‌شد و تأمل می‌کرد. معمولاً سرش را کمی به میز نزدیک می‌کرد، یک تا دو دقیقه تأمل می‌کرد سپس نظرش را به طور قاطع اعلام و بعد اجرا می‌کرد. زارعی اظهار داشت: اگر خواسته باشیم یک نفری را که بتوانیم به عنوان محصول جمهوری اسلامی سر دست گرفته و به جهان نشان دهیم که بگوییم جمهوری اسلامی چنین انسان‌هایی را پرورش می‌دهد، او سردار سلیمانی است.

شهید سلیمانی انسان مسلمان تراز جمهوری اسلامی است. خوشبختانه در مسیری که جمهوری اسلامی در حال حرکت است، به موفقیت‌های ویژه ای می رسیم که ادامه مسیر اوست. وی با اشاره به آنکه دوران انزوای جمهوری اسلامی به سر رسیده است، اظهار داشت: تلاش کشورها برای هم جبهه شدن با جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

چینی‌ها اصرار دارند در هر گروه و تیمی که هستند جمهوری اسلامی هم باشد. روس‌ها هم همین طور و نیز کشورهای وسیعی از جهان اسلام به دنبال هم جبهه شدن با جمهوری اسلامی هستند. به همین خاطر می گویم ادبیات انزوای جمهوری اسلامی به مشارکت با آن تبدیل شده و این از نتایج اقدامات سردار سلیمانی است.

زارعی خاطرنشان کرد: این همایش که از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی تشکیل شده، ادای احترام به ساحت این شهید بزرگوار و همراهان ایرانی و عراقی اش است که حدود ۱۰ نفر در عراق به شهادت رسیدند. این همایش‌ها یادآوری مسیر و تفکری است که شهید حاج قاسم سلیمانی پیش روی ملت ایران قرار داد و ان شاءالله ادامه می‌یابد و به سرمنزل مقصود می‌رسد.. .


بازنشر از : مهر

شهرستان داراب

قاسم سلیمانی

شهید سلیمانی

جمهوری اسلامی