1401\06\23 22:23:25


شکست پروژه ایران هراسی

ایرنا/ روز گذشته بود که گزارش رسمی گزارشگر سازمان ملل در امور تحریم‌ها، در ارتباط با آثار تحریم‌های آمریکا و کشورهای هم‌پیمان او علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. وی در گزارش خود از ابعاد پیدا و پنهان این سیاست شکست خورده، پرده برداشته تا معلوم شود زیر پوست شعارهای به ظاهر انسان‌دوستانه مدعیان حقوق بشر چه می‌گذرد.

روز گذشته بود که گزارش رسمی گزارشگر سازمان ملل در امور تحریم‌ها، در ارتباط با آثار تحریم‌های آمریکا و کشورهای هم‌پیمان او علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.وی در گزارش خود از ابعاد پیدا و پنهان این سیاست شکست خورده، پرده برداشته تا معلوم شود زیر پوست شعارهای به ظاهر انسان‌دوستانه مدعیان حقوق بشر چه می‌گذرد.
بازنشر از : آخرین خبر