صباغیان: قانونگذاری از سوی شوراهای عالی، تضعیف مجلس و بدعت است خبرگزاری دانشجو/محمدرضا صباغیان، عضو کمیسون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد ولی ا

1401\11\09 15:48:23


صباغیان: قانونگذاری از سوی شوراهای عالی، تضعیف مجلس و بدعت است

خبرگزاری دانشجو/محمدرضا صباغیان، عضو کمیسون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد ولی الان شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و . .

خبرگزاری دانشجو/محمدرضا صباغیان، عضو کمیسون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد ولی الان شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و ...

قانون گذاری می کنند که باعث تضعیف مجلس می شود.

سران قوا هم همین طور است ، سه نفر می نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می کنند.

این کار بدعت است.

ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده؛ نمایندگان باید ورود کنند.مصوبه مولدسازی دارایی های دولت یعنی فروش زمین با تصمیم 7 نفر.

نه مجلس می تواند ورود کند نه قوه قضائیه می تواند شکایت کند و به هر عنوان و نحو که فروختند قانونی است.بزرگترین ضعف مصوبه مولدسازی آن است که بدعتی خواهد شد و در آینده قانون های دیگری تصویب می شود که هزینه های سنگینی دارد که مجلس و مردم باید متحمل شوند.مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد، سکوت مجلس ظلم به مردم و مرگ مردم سالاری است.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/محمدرضا صباغیان، عضو کمیسون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد ولی الان شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و . .


تولید کارتن و سفارش کارتن