صهیونیست‌ها صلح و آزادی جهان اسلام را به گروگان گرفتند رژیم صهیونیستی سردار غلامرضا سلیمانی انقلاب اسلامی ایران

1401\11\09 20:45:05


صهیونیست‌ها صلح و آزادی جهان اسلام را به گروگان گرفتند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: صهیونیست‌ها با استفاده از ابزارهای برآمده از رنسانس، به صورت جعلی در قلب جهان اسلام تعبیه شده و صلح و آزادی جهان اسلام را به گروگان گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز عصر جدید در تاریخ بشریت محسوب می شود.

وی افزود: دوره ها و عصرهای جدید تاریخ بشری زیاد نبوده و همیشه تکرار نمی شوند.

در دوران گذشته رنسانس در غرب در پایان قرون وسطی آغاز یک عصر جدید برای تاریخ بشری بود.

سلیمانی تصریح کرد: بشریت اگر آن روز خود را فارغ از هدایت الهی در رنسانس نمی دانست، شاید امروز وضع ساکنان کره زمین بسیار متفاوت بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: نخبگان و فرهیختگان آن دوره براساس فرهنگ غرب و فرهنگی که رنسانس از درون آن جوشید، خود را فارغ از هدایت الهی دیدند.

در نتیجه اکنون وضع ساکنان کره زمین و جهان اسلام متأثر از آن دوره است.

وی ادامه داد: شکل گیری اسرائیل که غربی‌ها در پی جنگ‌های صلیبی بعد از ۱۷۰ سال نتوانستند به آن ایده جامه عمل بپوشانند، در سایه مکاتب سیاسی برآمده از نظریات رنسانس و دو جنگ جهانی که قدرت های اروپایی فاتح آن بودند، به وجود آمد.

سلیمانی بیان کرد: غربی‌ها با استفاده از ابزارهایی برآمده از تحولات رنسانس، رژیم کاملاً جعلی صهیونیستی را درست در قلب جهان اسلام تعبیه کردند.

این رژیم صلح وآزادی جهان اسلام را به گروگان گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک دوره و عصر جدید از فرهنگ، تمدن و هنر اسلامی محسوب می شود که همراه با پیروزی و تحولاتی بوده که شکل گرفته است.

وی افزود: انقلاب یک فرصت کم نظیر در اختیار جهان اسلام قرار داد که با استفاده از فناوری های جدید، تحولات مدنظر این دوره بتواند شکل بگیرد.


بازنشر از : مهر

رژیم صهیونیستی

سردار غلامرضا سلیمانی

انقلاب اسلامی ایران

سا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: صهیونیست‌ها با استفاده از ابزارهای برآمده از رنسانس، به صورت جعلی در قلب جهان اسلام تعبیه شده و صلح و آزادی جهان اسلام را به گروگان گرفتند.