مهران محمدی امین

1401\08\23 23:12:06


ضرورت اجرایی شدن توافقات میان ایران و عمان

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار سفیر ایران در عمان ضرورت ارتقا همکاری‌ها و اجرایی شدن توافقات میان دو کشور بخصوص در حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

علی نجفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گزارشی از وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در حوزه‌های مختلف به ویژه روند پیگیری توافقات به عمل آمده در سفر خرداد ماه سال جاری رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به سطح ممتاز مناسبات و رایزنی‌های فیمابین جمهوری اسلامی ایران و عمان، ضرورت ارتقا همکاری‌ها و اجرایی شدن توافقات میان دو کشور بخصوص در حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.. .


بازنشر از : مهر

جمهوری اسلامی ایران

ایران

حسین امیر عبداللهیان‌

علی نجفی