مهران محمدی امین

1401\10\14 11:06:22


طرح تغییر سازوکار بررسی بودجه اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مربوط به تغییر در سازوکار بررسی بودجه سنواتی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

بند ب ماده واحده این طرح به شرح زیر اصلاح شد: دولت موظف است حداکثر ده روز از زمان ابلاغ قانون بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب می‌کند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای مصرح در قانون اساسی باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیأت‌رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند.

پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار، به‌تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند «الف» این ماده است.

مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش دوم از زمان وصول حداکثر به مدت ۴۰ روز است. ‌. .


بازنشر از : مهر

شورای نگهبان

صحن مجلس

قوه قضاییه

مجلس شورای اسلامی