مهران محمدی امین

1401\05\24 15:13:14


طعنه عباس عبدی به مدیر مسئول کیهان؛ آخرالزمان سیاست است

فرارو/ عباس عبدی در توییتی به گزارش امروز کیهان واکنش نشان داد و نوشت: مدیر مسئول کیهان، پس از آن مصاحبه تند علیه برجام، فقط چند روز کافی بود تا او نیز به برجام سلام دهد.  عباس عبدی در توییتی نوشت: «آخرالزمان سیاست.

فرارو/ عباس عبدی در توییتی به گزارش امروز کیهان واکنش نشان داد و نوشت: مدیر مسئول کیهان، پس از آن مصاحبه تند علیه برجام، فقط چند روز کافی بود تا او نیز به برجام سلام دهد. عباس عبدی در توییتی نوشت: «آخرالزمان سیاست.

سلام نواصول‌گرایان به برجام. برای متوجه شدن مدیر مسئول کیهان، پس از آن مصاحبه تند علیه برجام، فقط چند روز کافی بود تا او نیز به برجام سلام دهد.»اشاره عبدی به گزارش امروز کیهان است که از توافق احیای برجام تلویحا استقبال کرده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر