تسنیم/ عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران توسط پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان، سرشبکه

1402\03\31 22:37:23


عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران دستگیر شد

تسنیم/ عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران توسط پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان، سرشبکه منافقین و عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران دستگیر شدند.

عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران توسط پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.به گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان، سرشبکه منافقین و عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران دستگیر شدند.اطلاعیه معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا بدین شرح است: در پی اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان بر روی تحرکات و فعالیت‌های عناصر خودفروخته منافقین در داخل کشور، عامل اصلی شبکه جذب گروهک منحوس منافقین در استان‌های گلستان و مازندران دستگیر شد.پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه نینوا بر اساس عمل به رسالت ذاتی خود لحظه‌ای از رصد و اشراف اطلاعاتی دقیق غافل نشده و با تمام توان مبارزه با عناصر ضد انقلاب را ادامه خواهند داد.ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه نینوا به منظور کنترل و کاهش ناامنی از طریق شماره 114 آماده دریافت هر گونه گزارش و موارد مشکوک است.

بازار


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران توسط پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان، سرشبکه منافقین و عامل اصلی جذب گروهک منافقین در استان‌های گلستان و مازندران دستگیر شدند.

سایت تبلیغ و آگهی

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

سایت تبلیغ و آگهی - آگهی - تبلیغات - صنعتی

قفسه فلزی - قفسه انبار