خلیج‌فارس عمان امور خارجه کویت وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به عمان، مسقط ر

1402\03\31 17:47:05


عبداللهیان مسقط را به مقصد کویت ترک کرد

وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به عمان، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به عمان سفر کرده است در پایان سفر خود به این کشور، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر امورخارجه در ادامه سفر منطقه‌ای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس و پس از پایان مذاکرات با مقامات عمان در مسقط، به کویت سفر کرد


بازنشر از : مهر

خلیج‌فارس

عمان

امور خارجه

کویت

وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به عمان، مسقط را به مقصد کویت ترک کرد.


نمایندگی بوتان تهران