1401\06\30 17:49:21


عضو کمیسیون امنیت ملی: اقدامات گشت ارشاد را مخالف مصلحت می‌دانیم

جماران/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یک حادثه تلخ یک نفر کشته و ۸۵ میلیون نفر مجروح به همراه داشته است، گفت: دل همه ایرانیان، طیف‌های مختلف و حتی جهانیان از این واقع تلخ به درد آمده است و باعث شد بسیاری از مسئولان این حوزه به فکر فرو بروند و این رفتار را با ملت اصلاح کنند. در چند ماه اخیر اتفاقات تلخ متعددی مربوط به گشت ارشاد در تهران و شهرستان‌ها رخ داد، اما با وجود انتقادات به این موضوع مسئولان تدبیری نکردند تا اینکه با مرگ مهسا امینی که در سایه‌ای از ابهام است عده‌ی بسیاری در تلاش هستند گشت ارشاد را با عملکرد ضعیف خود جمع‌آوری کنند.

جماران/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یک حادثه تلخ یک نفر کشته و ۸۵ میلیون نفر مجروح به همراه داشته است، گفت: دل همه ایرانیان، طیف‌های مختلف و حتی جهانیان از این واقع تلخ به درد آمده است و باعث شد بسیاری از مسئولان این حوزه به فکر فرو بروند و این رفتار را با ملت اصلاح کنند.در چند ماه اخیر اتفاقات تلخ متعددی مربوط به گشت ارشاد در تهران و شهرستان‌ها رخ داد، اما با وجود انتقادات به این موضوع مسئولان تدبیری نکردند تا اینکه با مرگ مهسا امینی که در سایه‌ای از ابهام است عده‌ی بسیاری در تلاش هستند گشت ارشاد را با عملکرد ضعیف خود جمع‌آوری کنند.در این‌باره جلیل رحیمی جهان آبادی به خبرنگار جماران گفت: ما ایرانی‌ها به خصوص نماینده‌ها به صورت عام یک خصلتی داریم و آن اینکه هر موضوعی که به بدترین شیوه و وضع ممکن نرسد به فکر حل آن نمی‌رسیم. بسیاری از علما در خصوص گشت ارشاد تذکر می‌دهند و می‌گویند ریشه این رفتار در چارچوب و اعتقادات دینی نیست و جایگاه خاصی ندارد و نباید انجام شود؛ نه اینکه اجازه دهند نیروی انتظامی زن و بچه مردم را دستگیر و بازداشت کنید یا به قول خودشان تذکر بدهند. نظام جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر رأی و حمایت مردم است؛ از همان ابتدا با ورود امام به ایران، انقلاب پیروز شد و تا امروز در جنگ و تحریم، حوادث تروریستی و منافقین ادامه داشته و با این وجود این نظام به قدرت حمایت مردم ایستاده و هر اقدامی که مردم را از نظام دور کند اشتباه مرگبار و بزرگی است.ما این نظام را دوست داریموی ادامه داد: من سوال دارم؛ تا چه میزان گشت ارشاد رفتار و کردارش مردم را به این نظام دلگرم کرده است؟! سوال دیگرم این است؛ اگر مردم پشت سر این نظام نباشند با گشت ارشاد می‌توان این نظام را حفظ کرد؟! ما این نظام را دوست داریم و به همین خاطر در چارچوب مجلس شورای اسلامی، کارگزار و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی هستیم؛ ما به امام و رهبری انقلاب و آرمان‌های انقلاب وفاداریم و دوست نداریم فرصتی ایجاد شود تا منافقینی با پرونده سیاه ۱۷ هزار شهروند ما را ترور کنند، یا سلطنت طلب‌های با سابقه دربه‌دری و دریوزگی در جهان حتی در جنگ عراق علیه ایران یا تحریم‌ها تلاش می‌کردند که ملت ما را تحریم کنند تا به اهداف خودشان برسند. ما دوست نداریم ملت در نوع بیان و رفتار شبیه آنان باشند این برای ما عذاب آور است.باید سیاست‌ها را اصلاح کنیم و نظام جمهوری اسلامی را به مردم نزدیک کنیمجهان ‌آبادی ادامه داد: راهکار موضوع این است که باید سیاست‌ها را اصلاح کنیم و نظام جمهوری اسلامی را به مردم نزدیک کنیم؛ حرف مردم را شنیده و گوش دهیم، به خواسته‌ها و مطالبات آنان را توجه کنیم. من فکر می کنم در حوزه رفتار فراجا و گشت ارشاد باید ملاک همین باشد. ملاک اگر مسائل دینی است حوزه‌های علمیه نظر دهند، اگر مسئله اخلاقی است کارشناسان اخلاقی و روانشناسان نظر بدهند و اگر مبانی جامعه شناسی است باید در دانشگاه گفته شود. اما ما به عنوان نماینده مجلس اقدامات گشت ارشاد را مخالف امنیت و مصلحت می‌دانیم، زیرا مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد و این فاصله‌ی مردم و نظام را بیشتر می کند و حاصل اخلاقی ندارد. شما یک نمونه نشان بدهید گشت ارشاد کسی را جلب کرده و از ساعت‌ها تا یک شبانه روز فرد را برده و اصلاح کرده و به جامعه برگردانده باشد!مردم در حمایت از جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشتندوی با بیان اینکه یک حادثه تلخ یک نفر کشته و ۸۵ میلیون نفر مجروح به همراه داشته است، گفت: دل همه ایرانیان، طیف‌های مختلف و حتی جهانیان از این واقع تلخ به درد آمده است و باعث شد بسیاری از مسئولان این حوزه به فکر فرو بروند و این رفتار را با ملت اصلاح کنند؛ چون این ملت لایق بهترین‌ها هستند و در حمایت از جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشتند و اگر کم و کسری وجود دارد از ما مسئولان است.این نماینده همجلس تأکید کرد: ما باید با سیاست‌ها و ساختارها تجدیدنظر و نظام خود را حفظ کنیم، چون این مظام اساسا مردمی بوده و در خاورمیانه باعث افتخار ما است. ما نباید فرصت به معاندین و سلطنت طلبان بدهیم تا مردم ما را مورد سوء استفاده قرار نگیرند. آن چیزی که در کشور در حال رخ دادن است یک جنبش فراگیر عام مدنی و یک بیداری و اتحاد گسترده اجتماعی استعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اظهارات برخی رسانه‌هااز جمله کیهان به ربط دادن حواشی مرگ مهسا امینی به اصلاح طلبان، گفت: کیهان و غیر کیهان هر حادثه‌ای را جناحی می‌کنند. آن چیزی که در کشور در حال رخ دادن است، یک جنبش فراگیر عام مدنی و یک بیداری و اتحاد گسترده اجتماعی است و ربطی به هیچ جناحی ندارد و اصلاح طلب و اصولگرا حق هیچ سوء استفاده‌ای از این حوادث را ندارد و در این موضوع اصلاح طلبان قطع به یقین این کار را نکردند و تنها دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. کما اینکه بسیاری از افرادی که در کنار مردم ایستاده اند از اصولگرایان هستند و اینطور نیست که اصولگرایان پشت اقدامات نیروی انتظامی و فراجا باشند.کیهان ضد امنیتی‌ترین و بدترین رفتارها را در برابر منافع ملی داردوی اظهار داشت: نباید مسائل ملی را جناحی کنند؛ کیهان ضد امنیتی‌ترین و بدترین رفتارها را در برابر منافع ملی دارد. اگر این تحلیل‌ در هر کشوری بود قطعا مسئولان آن را به جرم اقدام علیه امنیت و منافع ملی بازداشت می‌کردند. سابقه‌ی کیهان در خصوص مخالفت علیه برجام را دیدید و امروز تلاش همان طیف و هم فکران برای برای احیای برجام را ببینید و می‌بینید آن‌ها بر سر مسائل جناحی چه بلایی را سر مردم می‌آوردند، چون فکر می‌کنند همه مانند خودشان هستند. تا جایی که شناخت دارم در اصلاح طلبان و هم در اصولگرایان، انسان‌های پاک، مردمی، دلسوز و صادق تا دلتان بخواهد زیاد هستند.به تعبیر کیهان هر انتقادی به آمریکا و اسرائیل وصل است و آنان را جزو دشمنان و معاندین می‌داندوی در ادامه انتقادات به تحلیل‌های کیهان، گفت: ممکن است در هر طیفی اقلیتی باشند که دیدی نسبت به منافع امنیت و حفظ نظام و حقوق مردم نداشته باشند اما آن چیزی که من می‌بینیم اکثریت همه طیف‌ها گروه‌ها، فعالان مدنی و سیاسی دلسوزانه صحبت می‌کنند اما به تعبیر کیهان هر انتقادی به آمریکا و اسرائیل وصل است و آنان را جزو دشمنان و معاندین می‌داند، در این صورت کسی نباید صحبت کند و آن جامعه‌ای که کیهان می‌خواهد جامعه نیست قبرستان است که هیچ کسی صحبت نکند و تنها مدیر کیهان فتوا بدهد و دیگران هم اطاعت کنند ولی من فکر میکنم اگر در هر کشوری بود مدیر کیهان بازداشت شده بود.وی در پایان گفت: از هر طرحی که گشت ارشاد را اصلاح و خواست مردم تامین کند را حمایت می کنم. 


بازنشر از : آخرین خبر

جماران/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه یک حادثه تلخ یک نفر کشته و ۸۵ میلیون نفر مجروح به همراه داشته است، گفت: دل همه ایرانیان، طیف‌های مختلف و حتی جهانیان از این واقع تلخ به درد آمده است و باعث شد بسیاری از مسئولان این حوزه به فکر فرو بروند و این رفتار را با ملت اصلاح کنند. در چند ماه اخیر اتفاقات تلخ متعددی مربوط به گشت ارشاد در تهران و شهرستان‌ها رخ داد، اما با وجود انتقادات به این موضوع مسئولان تدبیری نکردند تا اینکه با مرگ مهسا امینی که در سایه‌ای از ابهام است عده‌ی بسیاری در تلاش هستند گشت ارشاد را با عملکرد ضعیف خود جمع‌آوری کنند.

خرید اینترنتی لباس بچه

فروشگاه اینترنتی دُرین کیدز فروش اینترنتی لباس کودک با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت .
واتس آپ: 09032200584
تلفن: 09129516594
خرید اینترنتی لباس بچه - کودک - بچه - فروش اینترنتی لباس بچه