1401\06\07 23:11:31


عضو کمیسیون سیاست خارجی: ما به دنبال نتیجه هستیم، چه با توافق چه بی‌توافق

جماران/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن بیان روند مذاکرات، گفت: غربی‌ها می‌خواهند موضوع را کش بدهند تا ما ضرر کنیم. ما به دنبال نتیجه هستیم چه با توافق چه بی‌توافق.

جماران/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن بیان روند مذاکرات، گفت: غربی‌ها می‌خواهند موضوع را کش بدهند تا ما ضرر کنیم. ما به دنبال نتیجه هستیم چه با توافق چه بی‌توافق.امروز شاید بسیاری از مردم سیاست خارجی را با «برجام» می‌شناسند؛ سریالی تمام نشدنی که هر روز تیتر اخبار است.محمود عباس زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  درباره  آخرین وضعیت برجام گفت: سیاست خارجی دولت سیزدهم برعکس دولت دوازدهم به دنبال ایجاد حاشیه نیست و از این نظر دولت خوبی است. در بخش‌هایی نقدهای بسیار جدی وارد است؛ چون در دیپلماسی خارجی نقدهای جدی به دولت دارم؛ به ویژه در بخش گفتگوها و مذاکره و اعتقاد دارم وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی ما باید در این دولت یک تغییر و تحول ساختاری را رقم بزند. همچنین من در عملکرد تیم مذاکره کننده نقدهایی را وارد می دانم و اعتقاد داشتم می‌توانستیم با برنامه بهتری به وین برویم تا امتیاز خوبی می‌گرفتیم، چون اقتدار و برگه‌های خوبی داشتیم و می‌توانستیم بهتر بازی کنیم، اما ما دست برتر را داشتیم و البته امروز هم داریم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با پاسخ اروپایی‌ها، افزود: پاسخ اروپایی‌ها رسیده است؛ به نظرم آن‌ها حسن نیت و جدیت ندارند. ما نباید منتظر خبر اروپایی‌ها باشیم، بلکه باید کشورداری کنیم. آن‌ها باید منتظر خبر ما باشند، اروپایی‌ها و غربی‌ها به دنبال امتیاز بیشتر هستند، اما ما نباید امتیازی به آن‌ها بدهیم؛ مگر اینکه امتیازی بگیریم. در عین حال زندگی مردم با امتیاز گرفتن حل می‌شود، نه با امتیاز دادن. وقتی طرف خساست به خرج می دهد و تحمیل می کند و امتیازی نمی‌دهد آن وقت چه مشکلی از مشکلات مردم حل می‌شود؟! اتفاقا گره دیگری ایجاد می‌شود. آن‌ها می‌خواهند موضوع را کش بدهند تا ما ضرر کنیم. ما به دنبال نتیجه هستیم چه با توافق چه بی‌توافق.در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت برای آن‌ها هزینه داردوی در صورت به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام و پرونده ایران در شورای امنیت گفت: این پرونده اصلی ما نیست. بحث مذاکرات هسته‌ای یک پرونده فرعی در کنار صدها پرونده دیگر است که حل نمی‌شود و ما می‌توانیم آن را در جاهای دیگر حل کنیم، در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت برای آن‌ها هم هزینه دارد؛ اگر طرف بداخلاقی کند ما هم گزینه‌های دیگری داریم.این برجام مانند برجام قبل نیستعباس زاده تصریح کرد: این برجام مانند برجام قبل نیست. آن برجام هیچ ضمانت اجرایی نداشت، آمریکا یک طرفه از آن خارج شد و هیچ آسیبی و هزینه‌ای ندید؛ ما یک طرفه اجرا کردیم و بخشی از دستاوردها و ظرفیت هسته‌ای کشور را از بین بردیم و در قبال آن چیزی نگرفتیم اما در این برجام ما به دنبال تضمین هستیم و دلیل دعوای ما هم در مراحل آخر همین بود البته تضمین در مذاکرات و توافقات بین‌المللی فرق میکند؛ به نظرم تضمین باید در داخل توافق تعبیه شود که اگر طرف به قرارداد عمل نکرد خود به خود دو برابر آسیب ببیند. ضامن این تضمین باید در دست خود ما باشد نه در دست حریف.
بازنشر از : آخرین خبر