جماران/  فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی پیش از انقلاب گفت: اصلا هیچ نگرانی نداشتیم که جنگ چه سرنوشتی پیدا می‌کند و  حتی می‌گفتیم ما پیروز هستیم. این ناشی

1402\03\31 15:47:47


عطریانفر: امام به مردم اعتماد داشت و مردم هم متقابلا اعتماد داشتند

جماران/  فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی پیش از انقلاب گفت: اصلا هیچ نگرانی نداشتیم که جنگ چه سرنوشتی پیدا می‌کند و  حتی می‌گفتیم ما پیروز هستیم. این ناشی از ذاتیت بخشیدن به اراده مردم بود.

جماران/  فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی پیش از انقلاب گفت: اصلا هیچ نگرانی نداشتیم که جنگ چه سرنوشتی پیدا می‌کند و  حتی می‌گفتیم ما پیروز هستیم.

این ناشی از ذاتیت بخشیدن به اراده مردم بود.


بازنشر از : آخرین خبر

جماران/  فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی پیش از انقلاب گفت: اصلا هیچ نگرانی نداشتیم که جنگ چه سرنوشتی پیدا می‌کند و  حتی می‌گفتیم ما پیروز هستیم. این ناشی از ذاتیت بخشیدن به اراده مردم بود.


چراغ استخری و چراغ مگنتی