برترین ها/ محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی تصویری قدیمی از رییسی منتشر کرد. محمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت::  در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حک

1401\12\27 21:20:27


عکسی قدیمی که ابطحی از رئیسی منتشر کرد

برترین ها/ محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی تصویری قدیمی از رییسی منتشر کرد. محمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت::  در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حکومتی دوطرف جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع می‌شدیم.

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی تصویری قدیمی از رییسی منتشر کرد.محمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت::  در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حکومتی دوطرف جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع می‌شدیم.به این امید ‌که شاید بحران‌ها کم شود.

مبتکر این طرح من ‌بودم.رییس جلسه برای این‌که مقبول دوطرف باشد مرحوم آقای‌صدوقی بود.

الان هم که یادداشت‌هایم را از آن جلسات می‌خوانم، می‌بینم چقدر حرف‌ها آشناست.

بازار برای گزارش‌دادن به رییس‌جمهور صورتجلسه می‌نوشتم و آن‌ها را در خاطراتم دارم.در طول ۲۰ سال گذشته آن‌ها حرف خودشان را زده‌اند و ما هم حرف‌های خودمان.این قدر نو نشدیم که جامعه از هردو طیف گذر کرد.این عکس آقای رییسی در یکی از جلسات فوق الاشاره است.

عضو فعال آن جلسه بود.چه‌خوب شد آقای رییسی پیر شد و نسبتا خوشگل شد.این عکس‌ را وقتی گرفتم احتمال هم نمی‌دادم روزی رییس جمهور شود.


بازنشر از : آخرین خبر

برترین ها/ محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی تصویری قدیمی از رییسی منتشر کرد. محمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت::  در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حکومتی دوطرف جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع می‌شدیم.


تولید کارتن و سفارش کارتن