مهران محمدی امین

جماران/ شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: صف معترضان از متعرضان جداست. سعید شریعتی در توییتی نوشت: من از شرافت به دور می‌بینم که نسبت به تعرض به شهروندانی که لباس روحان

1401\08\07 22:49:55


فعال سیاسی اصلاح‌طلب: صف معترضان از متعرضان جداست

جماران/ شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: صف معترضان از متعرضان جداست. سعید شریعتی در توییتی نوشت: من از شرافت به دور می‌بینم که نسبت به تعرض به شهروندانی که لباس روحانیت به تن دارند و مثل همه شهروندان در کوچه و خیابان تردد می‌کنند سکوت کنم.

جماران/ شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: صف معترضان از متعرضان جداست.سعید شریعتی در توییتی نوشت: من از شرافت به دور می‌بینم که نسبت به تعرض به شهروندانی که لباس روحانیت به تن دارند و مثل همه شهروندان در کوچه و خیابان تردد می‌کنند سکوت کنم.

فارغ از اینکه بسیاری از این طلاب خود همصدای معترضان هستند.  باید بین «اعتراض» و «تعرض» تفاوت باشد. صف معترضان از متعرضان جداست..

.


بازنشر از : آخرین خبر


تصویر پیش بینی قیمت روز دلار طلا و خودرو