مهران محمدی امین

1401\08\16 23:44:30


قائم؛ بالستیک چند هزار کیلومتری؟

ایرنا/ به گفته کارشناسان، پرتاب ماهواره‌بر قائم حامل پیام‌هایی از سوی ایران برای دیگر کشور‌ها بود. پرتابی که غرب آنرا نه پرتاب یک ماهواره‌بر ساده، بلکه پرتاب یک موشک بالستیک قاره‌پیما تفسیر کرد.

به گفته کارشناسان، پرتاب ماهواره‌بر قائم حامل پیام‌هایی از سوی ایران برای دیگر کشور‌ها بود.

پرتابی که غرب آنرا نه پرتاب یک ماهواره‌بر ساده، بلکه پرتاب یک موشک بالستیک قاره‌پیما تفسیر کرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر