مهران محمدی امین

خبرآنلاین/ ابطحی در واکنش به آزادی وریا غفوری نوشت: به قول مشهدی ها به این سوی چراغ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید. محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصللح طللب نوشت: آزادی

1401\09\08 19:04:33


قدردانی ابطحی از ‏آزادی ‎هوشمندانه «وریا» در روز بازی ایران و آمریکا

خبرآنلاین/ ابطحی در واکنش به آزادی وریا غفوری نوشت: به قول مشهدی ها به این سوی چراغ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید. محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصللح طللب نوشت: آزادی ‎وریا در روز بازی "ایران و آمریکا" کار هوشمندانه و قابل تقدیری از سوی قوه قضاییه بود.

ابطحی در واکنش به آزادی وریا غفوری نوشت: به قول مشهدی ها به این سوی چراغ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید.محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصللح طللب نوشت: آزادی ‎وریا در روز بازی "ایران و آمریکا" کار هوشمندانه و قابل تقدیری از سوی قوه قضاییه بود.

تبلیغات
لاینر و چراغ خطی لاله زار
لاینر و چراغ خطی لاله زار

چراغ خطی و لاین نوری لاله زار ارائه چراغ خطی و لاینر برند های 4m فورام اکووات داتیس افراتاب شعاع الکتریک شعاع پارس توس بروکس شیله مازی نور و ستاره شمال در بازار لاله زار است

به قول مشهدی ها به این سوی چراغ ، بقیه دستگیر شده های اعتراضات را هم آزاد کنید.. .


بازنشر از : آخرین خبر