مهران محمدی امین

فولاد مبارکه محمد وحیدی قوه قضاییه صحن مجلس نماینده مردم بجنورد

1401\06\07 18:54:05


قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد را به سرعت رسیدگی کند . با متخلفان برخورد شود

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه سه ماه فرصت دارد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد را رسیدگی کند و حتماً باید با متخلفان این پرونده برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهارداشت: یکی از وظایف نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص از همه امور و مسائل کشور است.

مجلس باید این نقش نظارتی خود را مورد توجه قرار دهد. وی افزود: هفته گذشته گزارشی در مورد تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در صحن مجلس قرائت شد و رئیس جمهور دستگاه‌های ذیربط را موظف کرد که آن را پیگیری کنند. همچنین دولتمردان موظف شدند نظارت‌های خود را تقویت کنند تا دیگر شاهد اختلاس‌های بزرگ نباشیم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرد که دادستان باید شعبه ویژه ای را برای بررسی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تشکیل دهد. وحیدی تأکید کرد: نتیجه این تحقیق و تفحص باید با دقت و سرعت در قوه قضائیه بررسی و مشخص شود. توجه به زمان رسیدگی این تحقیق و تفحص بسیار حائز اهمیت است و باید قوه قضائیه در فرصتی سه ماهه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را بررسی کند.

لازم است با افرادی که در این زمینه تخلف داشتند، برخورد جدی شود و افرادی هم که در این موضوع تخلف داشتند، نباید احساس کنند که راه فرار دارند.. .


بازنشر از : مهر

فولاد مبارکه

محمد وحیدی

قوه قضاییه

صحن مجلس