مهران محمدی امین

1401\06\16 14:34:09


لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در راه است . آخرین وضعیت ساماندهی استخدام کارکنان دولت

لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در راه است / آخرین وضعیت ساماندهی استخدام کارکنان دولت مجلسایلنا نوشت : رئیس «کمیته رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای کارکنان شرکتی در نظر گرفته شده است و به واسطه آن کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد.

عباس گودرزی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آخر مراحل تدوین خود را در کمیسیون اجتماعی طی می کند.

وی بیان کرد: به واقع بعد از تعطیلات دوهفته ای مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده و به صحن علنی ارجاع خواهد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم هئیت رئیسه مجلس با تصریح در رسیدگی به این طرح مهم زمینه ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم را فراهم کند. وی بیان کرد: حتما طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باعث افزایش رضایتمندی و هم نظام اداری و استخدامی کشور از چالش های موجود در آینده نجات خواهد داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح مشمول کدام یک از کارمندان خواهد شد؟ گفت: این طرح برای کارکنان شرکتی در نظر گرفته شده است و به واسطه آن کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد. بیشتر بخوانید : نگاه مثبت مجلس به طرح ساماندهی کارکنان دولت / کارکنان قرارداد موقت، پیمانکاری، حجمی و ... تغییر وضعیت می دهند؟ مجلس، همچنان پیگیر طرح سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت وی بیان کرد: همچنین مقرر شده که دولت لایحه ای در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: بنابراین طرحی که در مجلس مورد بحث است تنها برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است که امیدواریم فتح بابی برای تغییر وضعیت سایر حوزه ها شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار مالی ندارد. ۲۱۲۲۰.

.


بازنشر از : خبرآنلاین

سازمان امور اداری و استخدامی

دولت سیزدهم

سیدابراهیم رئیسی

مجلس یازدهم