مهران محمدی امین

1401\07\20 11:11:22


لحظاتی از گفت وگوی مخبر با دانشجویان در خوابگاه دانشگاه شریف

ایرنا/ پس از بروز برخی حاشیه‌ها در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه حضور یافت و از نزدیک دغدغه‌ها و گلایه‌های برخی دانشجویان ورودی های جدید و قدیم را شنید و به آنها برای رفع مشکلات قول مساعد داد. در این دیدار صمیمانه که شب گذشته (دوشنبه) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، نمایندگان دانشجویان گروه‌های مختلف حاضر در خوابگاه روایت‌های خود را از برخی مسائل اخیر در فضای دانشگاه ارائه داده و شرایط موجود در دانشگاه را در روزهای اخیر تشریح کردند.

پس از بروز برخی حاشیه‌ها در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه حضور یافت و از نزدیک دغدغه‌ها و گلایه‌های برخی دانشجویان ورودی های جدید و قدیم را شنید و به آنها برای رفع مشکلات قول مساعد داد.در این دیدار صمیمانه که شب گذشته (دوشنبه) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، نمایندگان دانشجویان گروه‌های مختلف حاضر در خوابگاه روایت‌های خود را از برخی مسائل اخیر در فضای دانشگاه ارائه داده و شرایط موجود در دانشگاه را در روزهای اخیر تشریح کردند.معاون اول رئیس جمهور پس از این دیدار که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، بر پیگیری مطالبات دانشجویان و توجه به درخواست های ایشان تاکید کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر