مهران محمدی امین

1401\12\09 18:27:52


مأموریت رئیس دادگستری تهران برای تعیین تکلیف اموال‌ تملیکی و توقیفی در انبارها

رئیس کل دادگستری تهران به معاونین خود و روسای دادگستری ها مأموریت داد تا امروز از انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروها بازدید و اعلام نتیجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در اقدامی ابتکاری به تمامی رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های تابعه استان تهران مأموریت داد تا در روز جاری، سه شنبه مورخ ۹ اسفندماه از انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در سطح استان تهران بازدید بعمل آورده و نتایج این بازدید را طی ۷۲ ساعت اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران هدف اساسی و بنیادین از ورود دستگاه قضائی به حوزه گمرکات، صادرات، واردات و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی و همچنین پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در سطح استان تهران را بدواً مساعدت به دستگاه‌های ذی‌ربط و دولت به‌منظور «تسهیل و تسریع فرایندها»، «پیشگیری از بروز احتمالی انحرافات و سوءجریانات»، «نظارت بر حسن انجام امور» و «استفاده از ظرفیت خاص و ویژه دستگاه قضائی در حوزه حقوق عامه» اعلام کرد. القاصی گفت: اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتور سیکلت‌هایی که به دلیل حمل موادمخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شده‌اند، از دیگر اهداف این بازدیدها است تا شرایط نگهداری وسایل نقلیه بررسی شود و با نظارت بر روند رسیدگی‌های قضائی و اجرای وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه تسریع شود. القاصی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقوله حقوق عامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضائی محسوب می‌شود، دادگستری استان تهران در حوزه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بلاتکلیف در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به‌منظور اصلاح فرایندها و رویه‌های جاری با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه پای در میدان عمل گذاشته و در روز جاری تمامی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در حال بازدید از از انبارهای مربوطه هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: نتایج و دستاوردهای حاصل از این اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری استان تهران

انبار اموال تملیکی