مهران محمدی امین

1402\11\07 14:02:05


محکومیت قطعی یک رئیس فدراسیون به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

رئیس یک فدراسیون ورزشی به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از سوی دادگاه تجدید به صورت قطعی محکوم شد.

رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی با رأی دادگاه تجدیدنظر به جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی محکوم شده است.

پرونده این فرد مدتی است که مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت دادگاه تجدیدنظر رأی به محکومیت این رئیس فدراسیون داد.

طبق آنچه در حکم آمده این رأی قطعی است.

اکنون باید دید سرنوشت این فدراسیون که انتخابات ریاست آن سال گذشته برگزار شده بود چه می‌شود و وزارت ورزش و جوانان چه تصمیمی درباره این فدراسیون و رئیس آن خواهد گرفت.

. .


بازنشر از : منبع: تسنیم