مهران محمدی امین

1401\05\24 22:43:07


مخبر دولت روحانی را به ولخرجی متهم کرد

جماران/ معاون اول رییس جمهور گفت: تنخواهی که باید در طول سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزینه شده بود. محمد مخبر گفت: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود پنجاه درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه های جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود.

جماران/ معاون اول رییس جمهور گفت: تنخواهی که باید در طول سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزینه شده بود.محمد مخبر گفت: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود پنجاه درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه های جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود.مخبر گفت: تنخواهی که باید در طول سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزینه شده بود که این مسائل شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود. معاون اول رییس جمهور گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده که این عدد تا پایان سال به ۳ میلیون واحد خواهد رسید..

.


بازنشر از : آخرین خبر