1401\06\07 17:34:30


مرندی: در دولت رئیسی، اهرم فشار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ضعیف شده است

ایسنا/ مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی به تحولات سیاست‌های ایران در سال اول ریاست‌ جمهوری سید ابراهیم رییسی اشاره کرد. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در صفحه توییترش نوشت: در سال اول ریاست‌جمهوری رییس جمهور رییسی، برخی تغییر سیاست‌ها رخ داده است.

مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی به تحولات سیاست‌های ایران در سال اول ریاست‌ جمهوری سید ابراهیم رییسی اشاره کرد.محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین در صفحه توییترش نوشت: در سال اول ریاست‌جمهوری رییس جمهور رییسی، برخی تغییر سیاست‌ها رخ داده است. دولت او اقداماتی برای مبارزه با فساد و تقویت عدالت اجتماعی انجام داده.مرندی افزود: او در زمینه سیاست خارجی، روابط با جنوب جهانی را تحکیم کرده و از این رو، اهرم فشار آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ضعیف شده است.
بازنشر از : آخرین خبر