1401\05\30 15:58:25


مشاور وزیرخارجه: از احیای برجام ذوق‌زده نشویم

اکو ایران/ چطور می‌توان منافع حاصل از برجام را بیشینه کرد و آیا زیرساخت‌های لازم را برای این امر داریم؟غلامرضا انصاری، مشاور وزیرخارجه در دیپلماسی اقتصادی معتقد است که برجام برای اقتصاد معجزه نمی‌کند و برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و اولویت‌بندی‌های ما می‌تواند سرنوشت و شکوفایی اقتصاد ایران را رقم بزند. وی همچنین تاکید دارد که ما نباید از احیای برجام ذوق‌زده شویم.

چطور می‌توان منافع حاصل از برجام را بیشینه کرد و آیا زیرساخت‌های لازم را برای این امر داریم؟غلامرضا انصاری، مشاور وزیرخارجه در دیپلماسی اقتصادی معتقد است که برجام برای اقتصاد معجزه نمی‌کند و برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و اولویت‌بندی‌های ما می‌تواند سرنوشت و شکوفایی اقتصاد ایران را رقم بزند. وی همچنین تاکید دارد که ما نباید از احیای برجام ذوق‌زده شویم.
بازنشر از : آخرین خبر