آخرین خبر/ رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از آخرین خبر در مصاحبه‌ای چالشی تاکید داشت که  امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمپرسش و پاسخ صریح از رئ

1401\12\28 00:25:34


مصاحبه با رئیس سازمان انرژی اتمی؛ پاسخی به سوالی درباره نیاز ما به غنی سازی 60 درصد

آخرین خبر/ رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از آخرین خبر در مصاحبه‌ای چالشی تاکید داشت که  امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمپرسش و پاسخ صریح از رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان بازدید از  آخرین‌خبر مردم می‌پرسند هزینه‌هایی که برای هسته‌ای شدنِ کشور دادیم چه قدر با آنچه به دست آورده‌ایم تناسب دارد؟باید هزینه ها و ریسکها را پذیرفت تا به قدرت رسید فرانسوی ها برای 20 هزار مگاوات برق هسته ای برای ما تحقیق کردند، پول گرفتند، سایت یابی کردند اما بعد از انقلاب رها کردند و رفتند امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمچقدر امیدواریم توافق با آژانس در سفر اخیر گروسی انجام شده عملیاتی شود؟

رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از آخرین خبر در مصاحبه‌ای چالشی تاکید داشت که  امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمپرسش و پاسخ صریح از رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان بازدید از  آخرین‌خبر مردم می‌پرسند هزینه‌هایی که برای هسته‌ای شدنِ کشور دادیم چه قدر با آنچه به دست آورده‌ایم تناسب دارد؟باید هزینه ها و ریسکها را پذیرفت تا به قدرت رسید فرانسوی ها برای 20 هزار مگاوات برق هسته ای برای ما تحقیق کردند، پول گرفتند، سایت یابی کردند اما بعد از انقلاب رها کردند و رفتند امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمچقدر امیدواریم توافق با آژانس در سفر اخیر گروسی انجام شده عملیاتی شود؟توضیح ویدیو اعتماد به رابطه میان ایران و آژانس برگشته و اصلا علاقه نداریم با آژانس تنش داشته باشیمرونمایی رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاوردهای هسته ایتوضیح ویدیوظرفیت غنی‌سازی کشور را طی یک سال گذشته دوبرابر کردیم در یک سال اخیر 150دستاورد هسته ای داشتیم یعنی تقریبا هر دو روز یک دستاورد به نتیجه رسیدهغنای بالا به معنای بهره وری و کیفیت بالاستمتناسب با نیازهای خود در چارچوب پادمان غنی سازی می‌کنیمایران چه نیازی به اورانیوم 60درصد دارد؟غنای بالا الزاما برای انحراف از فعالیت هسته ای نیست برای بهره وری بالاتر هم استفاده می شود


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از آخرین خبر در مصاحبه‌ای چالشی تاکید داشت که  امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمپرسش و پاسخ صریح از رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان بازدید از  آخرین‌خبر مردم می‌پرسند هزینه‌هایی که برای هسته‌ای شدنِ کشور دادیم چه قدر با آنچه به دست آورده‌ایم تناسب دارد؟باید هزینه ها و ریسکها را پذیرفت تا به قدرت رسید فرانسوی ها برای 20 هزار مگاوات برق هسته ای برای ما تحقیق کردند، پول گرفتند، سایت یابی کردند اما بعد از انقلاب رها کردند و رفتند امروز فراتر از کشورهای پیشرفته هسته‌ای قابلیت داریمچقدر امیدواریم توافق با آژانس در سفر اخیر گروسی انجام شده عملیاتی شود؟

برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

برق و روشنایی ساختمان - برق - برقکاری - برق صنعتی

تولید کارتن و سفارش کارتن