1401\11\01 21:09:25


مصباحی مقدم: دولت رئیسی «ثروت آفرینی» نکرده است

خبرآنلاین/ مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه انتظار این را داشته تا نتایج برنامه های اقتصادی دولت به «ثروت آفرینی» منتهی شود، اذعان کرد «همان‌طور که قبلا هم گفته ام، مسئله من، مسئله ثروت آفرینی است که چنین چیزی از دولت ندیده‌ام»حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، بیش از یک هفته قبل در گفت وگو با خبرآنلاین از دغدغه های خود برای ارتقاء حوزه های سیاست و اقتصاد ایران سخن گفت. از آن‌جا که این روزها رسانه ها پیگیر تحقق برنامه های رئیس جمهور سیزدهم هستند، خبرآنلاین نیز از وی در مورد برنامه هفت هزار صفحه ای رئیسی پرسید که در پاسخ گفت درجلسه ای از آقای رئیسی برناهم مذکور را مطالبه کرده اند، ولی چیزی به دستشان نرسیده است.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه انتظار این را داشته تا نتایج برنامه های اقتصادی دولت به «ثروت آفرینی» منتهی شود، اذعان کرد «همان‌طور که قبلا هم گفته ام، مسئله من، مسئله ثروت آفرینی است که چنین چیزی از دولت ندیده‌ام»حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، بیش از یک هفته قبل در گفت وگو با خبرآنلاین از دغدغه های خود برای ارتقاء حوزه های سیاست و اقتصاد ایران سخن گفت. از آن‌جا که این روزها رسانه ها پیگیر تحقق برنامه های رئیس جمهور سیزدهم هستند، خبرآنلاین نیز از وی در مورد برنامه هفت هزار صفحه ای رئیسی پرسید که در پاسخ گفت درجلسه ای از آقای رئیسی برناهم مذکور را مطالبه کرده اند، ولی چیزی به دستشان نرسیده است. او افزود که برنامه مدونی از رئیس دولت سیزدهم سراغ ندارند و از پیشنهادهای خود به رئیس جمهور گفتند.این گفت و گو پس از انتشار، بازتاب هایی داشت و در پی انتشار این مطلب دولتی ها بیکار ننشستند، چنانکه براساس گفته آقای مصباحی مقدم، رئیس دفتر رئیس جمهور در تماس با ایشان، از ارسال برنامه سند تحول به ایشان و سایر اعضاءمجمع سخن گفتند.غلامرضا مصباحی مقدم در نهایت تاکید کرد که سند مذکور برای ایشان ارسال شده، و از رئیس جمهور تشکر کرده اند. او درباره سند تحول دولت تاکید کرد «من سند تحول دولت مردمی را دیدم، سند، جامع و کامل بود»عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اینکه انتظار این را داشته تا نتایج برنامه های اقتصادی دولت به «ثروت آفرینی» منتهی شود، اذعان کرد «همان‌طور که قبلا هم گفته ام، مسئله من، مسئله ثروت آفرینی است که چنین چیزی از دولت ندیده‌ام»
بازنشر از : آخرین خبر