مهران محمدی امین

نامه نیوز/ کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا دیگر به برجام به عنوان یک توافق قابل اتکا نگاه نمی کند و در واقع برجام تنها یک جسدی است که در آی سی یو مراقبت می شود. این روزها از ز

1401\08\16 20:13:21


مطهرنیا: آمریکا دیگر «برجام» را یک توافق قابل اتکا نمی‌داند

نامه نیوز/ کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا دیگر به برجام به عنوان یک توافق قابل اتکا نگاه نمی کند و در واقع برجام تنها یک جسدی است که در آی سی یو مراقبت می شود. این روزها از زبان مقامات آمریکایی مواضعی شنیده می شود که از تغییر رویکرد آنها نسبت به برجام حکایت می کند.

نامه نیوز/ کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا دیگر به برجام به عنوان یک توافق قابل اتکا نگاه نمی کند و در واقع برجام تنها یک جسدی است که در آی سی یو مراقبت می شود.این روزها از زبان مقامات آمریکایی مواضعی شنیده می شود که از تغییر رویکرد آنها نسبت به برجام حکایت می کند.مهدی مطهرنیا درباره عبور احتمالی آمریکایی ها از برجام گفت: آمریکا بر آن نیست که اساسا استراتژی های خود را در ارتباط با موضوعات گوناگون حوزه های مورد علاقه در وضعیت ناپایدار استوار سازد.

استراتژی آمریکا در قبال برجام مشخص بوده است. ایالات متحده آمریکا بر آن بود در پرتو برنامه جامع اقدام مشترک ایران را از یک بازیگر سرکش در نظم منطقه ای به یک بازیگر عادی تبدیل کند. این در دکترین اوباما نسبت به تهران همواره جاری و ساری بود.وی افزود: با آمدن ترامپ استراتژی آمریکا در قبال ایران با یک سکته ناقص از آن جهت رو به رو شد که تاکتیک اساسی در ارتباط با تهران تغییر کرد، چراکه تهران بعد از امضای برجام تلاش کرد تا این توافقنامه را در محدوده پرونده هسته ای محصور کند.

ایران نپذیرفت که در موضوعات اختلافی دیگر مذاکره ای انجام شود، لذا در اواخر ریاست جمهوری اوباما، موضوع محدودسازی همکاری های بین المللی با ایران دوباره شروع شد و در زمان ترامپ به اوج رسید.این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: تهران به هیچ وجه نمی پذیرد که براساس برنامه جامع اقدام مشترک با آمریکا درباره سایر موضوعات اختلافی مذاکره و مسائل را حل کند. وقتی حسن روحانی از برجام های 2 و 3 سخن گفت، محکوم شد که می خواهد با آمریکا سازش کند.وی افزود: بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی، دولت او تلاش کرد با یک ادبیات تهاجمی نسبت به برجام وارد مذاکره شود بنابراین درخواست های فرابرجامی را مطرح کرد، با این تصور که دولت بایدن به آنها پاسخ مثبت خواهد داد اما نه تنها بایدن این استراتژی را رها نکرد بلکه بیش از گذشته بر آن پای فشرد.این استاد دانشگاه یادآور شد: آمریکا ضمن آنکه نپذیرفت تحریم های پیشابرجام را در چارچوب توافق برجام کاهش دهد، بلکه تحریم های پسابرجامی در دوره ترامپ را نیز برنداشت و اعلام کرد تنها بعضی از تحریم ها را می تواند بعد از احیای برجام نادیده ‌انگارد. این درحالی بود که ایران می خواست همه تحریم ها لغو، لغو تحریم ها راستی آزمایی و تضامینی هم برای بقای آمریکا در برجام و دریافت خسارت درصورت عدم پایبندی احتمالی طرف های مقابل به تعهدات‌شان اخذ شود اما دیدیم آمریکا در مقابل 3 خواسته ایران ایستادگی کرد.وی افزود: هم اکنون آمریکا حداقل در بُعد سیاسی به برجام بازگشته است، ایران در یک بافت موقعیتی ناشی از شکست مذاکرات وین قرار دارد، وضعیت ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابعاد نامطمئنی قرار دارد و به طبع آمریکا این معنا را نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار می دهد که آنچه ایران می گوید پذیرا نباشد، لذا باید گفت آمریکا دیگر به برجام به عنوان یک توافق قابل اتکا نگاه نمی کند و در واقع برجام تنها یک جسدی است که در آی سی یو مراقبت می شود..

.


بازنشر از : آخرین خبر