خبرگزاری دانشجو/ معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: نمره دادن کار سختی است ولی به دولت سیزدهم در مقایسه با دولت های قبلی نمره بالایی می دهم. با توجه به تنگ

1402\03\31 19:12:29


معاون رئیس جمهور: به دولت سیزدهم نمره 18 می‌دهم

خبرگزاری دانشجو/ معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: نمره دادن کار سختی است ولی به دولت سیزدهم در مقایسه با دولت های قبلی نمره بالایی می دهم. با توجه به تنگناهایی که وجود داشته من به دولت فعلی نمره 18 می دهم.

خبرگزاری دانشجو/ معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: نمره دادن کار سختی است ولی به دولت سیزدهم در مقایسه با دولت های قبلی نمره بالایی می دهم.با توجه به تنگناهایی که وجود داشته من به دولت فعلی نمره 18 می دهم.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو: نمره دادن کار سختی است ولی به دولت سیزدهم در مقایسه با دولت های قبلی نمره بالایی می دهم. با توجه به تنگناهایی که وجود داشته من به دولت فعلی نمره 18 می دهم.


تعمیر پکیج دیواری