1401\07\07 23:58:28


ممانعت از ورود چند نفر به سفارت ایران در اسلو

مشرق/ چندین نفر در اسلو پایتخت نروژ در اقدامی سعی داشتند تا با زور وارد سفارت ایران در نروژ شوند که با ممانعت پلیس این کشور مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس نروژ اعلام کرد، چندین نفر روز پنجشنبه سعی داشتند تا در جریان یک تجمع وارد ساختمان سفارت ایران در اسلو شوند.

مشرق/ چندین نفر در اسلو پایتخت نروژ در اقدامی سعی داشتند تا با زور وارد سفارت ایران در نروژ شوند که با ممانعت پلیس این کشور مواجه شدند.به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس نروژ اعلام کرد، چندین نفر روز پنجشنبه سعی داشتند تا در جریان یک تجمع وارد ساختمان سفارت ایران در اسلو شوند. پلیس نروژ اضافه کرد که نیروهای قابل توجهی برای تحت کنترل در آوردن اوضاع اعزام شدند. پیشتر حوادث مشابهی مقابل سفارت‌های ایران در لندن و پاریس اتفاق افتاده بود که با برخورد جدی دستگاه‌های امنیتی انگلیس و فرانسه آرامش برقرار شده بود.
بازنشر از : آخرین خبر