1401\06\30 17:49:22


منتجب‌نیا: رفتارهای تند، مطالبه جامعه را منحرف می‌کند

ایسنا/ یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: رفتارهای تند می‌تواند مطالبه جامعه در زمینه اصلاح رفتار گشت ارشاد را منحرف کند. رسول منتجب نیا با اشاره به تاثیر منفی تند شدن فضا  بر پیگیری مطالبه اصلاح رفتارهای گشت ارشاد، اظهار کرد: مردم ناراحت بوده و دارای مطالباتی هستند اما اگر کسی مردم را بیش از این عصبانی کند در واقع در انبار کاه، آتش روشن کرده است.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: رفتارهای تند می‌تواند مطالبه جامعه در زمینه اصلاح رفتار گشت ارشاد را منحرف کند.رسول منتجب نیا با اشاره به تاثیر منفی تند شدن فضا  بر پیگیری مطالبه اصلاح رفتارهای گشت ارشاد، اظهار کرد: مردم ناراحت بوده و دارای مطالباتی هستند اما اگر کسی مردم را بیش از این عصبانی کند در واقع در انبار کاه، آتش روشن کرده است. در حال حاضر ذهن مردم پر از ابهام و سوال سوال است و حتی اعتماد آنها سلب شده یا به حداقل رسیده است. در این شرایط کسانی که به شعله ور شدن آتش دامن می زنند، مقصر هستند و در این بین هم مخالفان نظام اسلام از این شرایط سواستفاده می کنند.وی ادامه داد: من برخی رفتارهای گشت ارشاد را به نفع دشمن میدانم اما به مردم عرض می کنم مراقب باشید تا فریب دشمن را نخورید. ما از زبان شما به این وضع انتقاد کرده و از قوای کشور میخواهیم جلو به این رفتارها را بگیرند. اما در این بین هم نباید  رفتارهایی شود که  به نفع دشمنان باشد. دشمن دنبال حجاب شما نیست بلکه آنها مخالف اسلام و نظام هستند پس مردم فریب آنها را نخورند. مسئولان هم نباید بنزین روی انبار باروت بریزند. رفتارهای تند می‌تواند مطالبه جامعه در زمینه و اصلاح برخی روش‌ها در زمینه عفاف و حجاب را منحرف کند.این فعال سیاسی با اشاره به اینکه عقل سلیم ایجاب می کند که برخورد خشونت طلبانه انجام نشده و احساسات مردم جریحه دار نشود، افزود: من توصیه می کنم مسئولان، اسلام را به علما و متخصصان دین بسپارند. نباید در این زمینه رفتارهای سلیقه انجام گرفته و آنها را به اسلام نسبت داد زیرا این کار مردم را نسبت به دین بدبین میکند. الان همه نهادهای فرهنگی مربوط به حجاب کنار رفته و این مسئله فقط به پلیس واگذار شده است.منتجب نیا ادامه داد: در ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، برای رعایت نکردن حجاب در انظار عمومی، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. البته براساس ماده۶۵ هم می شود که جزای نقدی، جایگزین مجازات حبس های تا حداکثر سه ماه شود. اما این قانون نقص دارد مثلا مشخص نشده مصداق حجاب شرعی چیست؟ قانونگذاران هم اصلا به واقعیات اجتماعی در تصویب این قانون توجه نکرده اند. این قانون به اصلاح نیاز دارد. از سویی کسی که امر به معروف می کند باید معروف شناس و منکر شناس باشد و به زور متوسل نشود اما اکنون این شرایط وجود ندارد. نوع واکنش با موضوع حجاب باید اصلاح شود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: رفتارهای تند می‌تواند مطالبه جامعه در زمینه اصلاح رفتار گشت ارشاد را منحرف کند. رسول منتجب نیا با اشاره به تاثیر منفی تند شدن فضا  بر پیگیری مطالبه اصلاح رفتارهای گشت ارشاد، اظهار کرد: مردم ناراحت بوده و دارای مطالباتی هستند اما اگر کسی مردم را بیش از این عصبانی کند در واقع در انبار کاه، آتش روشن کرده است.