مهران محمدی امین

1401\10\14 12:34:30


موسوی تبریزی: مردم چند بار می‌خواهند زندگی کنند؟

جماران/  سید حسین موسوی تبریزی دادستان اسبق کل کشور و دبیرکل سید حسین موسوی تبریزی دادستان اسبق کل کشور و دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرنگار جماران گفت: این مردم چند بار می‌خواهند زندگی کنند؟ توقع یک مسلمان ایرانی بیشتر از یک انسان عادی نیست. جوانان، بزرگترها و حتی بچه‌ها را می‌بینیم که برای اولیات زندگی خود مشکل دارند و نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند؛ در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و.

جماران/  سید حسین موسوی تبریزی دادستان اسبق کل کشور و دبیرکل سید حسین موسوی تبریزی دادستان اسبق کل کشور و دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرنگار جماران گفت: این مردم چند بار می‌خواهند زندگی کنند؟ توقع یک مسلمان ایرانی بیشتر از یک انسان عادی نیست.

جوانان، بزرگترها و حتی بچه‌ها را می‌بینیم که برای اولیات زندگی خود مشکل دارند و نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند؛ در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و... مشکل دارند، آقایان این‌ها را باید توجه کنند و بدانند که بیشترین مشکلات از شعار است. حوزه علمیه قم به خبرنگار جماران گفت: این مردم چند بار می‌خواهند زندگی کنند؟ توقع یک مسلمان ایرانی بیشتر از یک انسان عادی نیست.

جوانان، بزرگترها و حتی بچه‌ها را می‌بینیم که برای اولیات زندگی خود مشکل دارند و نمی‌توانند مشکلات خود را حل کنند؛ در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و... مشکل دارند، آقایان این‌ها را باید توجه کنند و بدانند که بیشترین مشکلات از شعار است.بخش هایی از مصاحبه موسوی تبریزی توقع یک مسلمان ایرانی بیشتر از یک انسان عادی نیست آقایان چگونه با مشکلاتی که مردم دارند، خوابشان می‌برددبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرنگار جماران گفت: جوانان، بزرگترها و حتی بچه‌ها را می‌بینیم که برای اولیات زندگی خود مشکل دارند.با خراب کردن پول خودمان، پولِ همان‌هایی که فحش می‌دهیم را باارزش می‌کنیم.مرگ بر آمریکا می‌گوییم، ولی به نفع اقتصاد آمریکایی‌ها و طرفداران آمریکا کار می‌کنیم,خیلی وقت‌ها به بازار می‌روم و مایحتاج خانه را می‌خرم، می‌بینم که مردم جور دیگری نگاه می‌کنند.مردم فکر می‌کنند که ما پول مردم را خوردیم و مردم را گرسنه کردیم.معلوم نیست که مردم همیشه این مقدار حمایت کنند.وقتی که امروز برنامه‌ای از سوی مسئولین اعلام می‌شود و دو ماه دیگر وضعیت بدتر می‌شود، مردم چرا به مسئولان اطمینان کنند؟ در همین شهر قم به طلبه‌ها فحش می‌دهند و شنیدم در شهرهای دیگر بیشتر است,. .


بازنشر از : آخرین خبر