مهران محمدی امین

1402\10\12 15:43:09


موضع روسیه درباره غزه نشان داد که ایران نباید تخم مرغهایش را در سبد مسکو بگذارد

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دولتمردان روسیه علیرغم لاف دوستی که با ایران می‌زنند، در جنگ غزه با ایران صد درصد اختلاف ‌نظر دارند و با آمریکا هم‌موضع هستند.

این روزنامه در ادامه نوشت: داشتن چنین موضعی از ساکنان کرملین بهیچوجه غیرمنتظره نیست.

روس‌ها در بدعهدی، ناجوانمردی، ترجیح دادن منافع خود بر منافع دیگران و برای تأمین منافع خود همه ‌چیز دیگران را قربانی کردن، شهره آفاقند و در این موارد، تفاوتی با آمریکا و انگلیس و چین و صهیونیست‌ها ندارند.

نمونه روشن این مدعا را در خیانتی که دولت روسیه در همین چند ماه اخیر دو بار در همراهی با امارات و انکار تمامیت ارضی ایران درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس نشان داد دیده‌ایم. ضربه‌ای که روس‌ها به ایران در ماجراهای پرغصه جنگ اوکراین وارد کرده‌اند نیز نمونه‌ای دیگر است.

این مواضع روس‌ها اگر قابل تأمل هستند که واقعاً هستند، باید برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی پندآموز باشند که تمام تخم ‌مرغ‌هایشان را در سبد مسکو گذاشته‌اند و به نصایح خیرخواهان که آنها را به سیاست متوازن در روابط بین‌الملل دعوت می‌کنند بی‌اعتنا هستند.

. .


بازنشر از : خبرفوری