میرتاج‌الدینی: عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند ایسنا/ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در

1401\11\09 15:48:23


میرتاج‌الدینی: عده‌ای قصد دارند وزیر در سایه باشند

ایسنا/ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که مجلس پشت پرده استیضاح را خواهد فهمید. سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می‌شود، باید مهر و تایید هیات رئیسه را داشته باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که مجلس پشت پرده استیضاح را خواهد فهمید.سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می‌شود، باید مهر و تایید هیات رئیسه را داشته باشد.

از سویی دیگر استیضاح حق مجلس است و باید محورهای آن شفاف باشد، اگر استیضاح طوری باشد که در ظاهر مربوط به مسائل یک وزارتخانه بوده و پشت پرده آن مطالب دیگری باشد قطعا نمایندگان متوجه خواهند شد.وی در ادامه اظهار کرد: این‌که جلسه‌ای با وزیری برگزار شود و مطالباتی را لیست کرده و انتظار داشته باشید که وزیر آنها را مو به مو اجرایی کند قابل قبول نیست.

عده‌ای می‌خواهند وزیر در سایه باشند و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند در حالی که این مخالف اصل تفکیک قوا است.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عده‌ای قصد دارند از استیضاح به عنوان ابزار فشار استفاده کرده و در عزل و نصب‌های یک وزارتخانه دخالت کنند، در حالی که مجلس پشت پرده استیضاح را خواهد فهمید. سید محمد رضا میرتاج‌الدینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر نوشته یا متنی که در داخل مجلس پخش می‌شود، باید مهر و تایید هیات رئیسه را داشته باشد.


نمایندگی بوتان تهران