مهران محمدی امین

میزان/ دقایقی پیش یک نامه جعلی منتسب به قوه قضاییه پیرامون پرونده فوت مرحومه مهسا امینی منتشر شد. این نامه که به صورت ناشیانه جعل شده، نگارندگان آن حتی ابتدایی‌ترین اصول نامه

1401\07\07 00:47:08


میزان: جعل ناشیانه نامه منتسب به قوه قضاییه درباره مهسا امینی

میزان/ دقایقی پیش یک نامه جعلی منتسب به قوه قضاییه پیرامون پرونده فوت مرحومه مهسا امینی منتشر شد. این نامه که به صورت ناشیانه جعل شده، نگارندگان آن حتی ابتدایی‌ترین اصول نامه نگاری را نیز رعایت نکرده‌اند.

میزان/ دقایقی پیش یک نامه جعلی منتسب به قوه قضاییه پیرامون پرونده فوت مرحومه مهسا امینی منتشر شد.این نامه که به صورت ناشیانه جعل شده، نگارندگان آن حتی ابتدایی‌ترین اصول نامه نگاری را نیز رعایت نکرده‌اند.نامه جعلی منتشر شده، که یک گروه مدعی هک آن شده، فاقد سربرگ قضایی و شماره نامه بوده و حتی جاعلان تاریخ نامه را نیز مد نظر قرار نداده‌اند.به علاوه، ادبیات به کار برده شده در این نامه از سطحی بسیار پایین برخوردار بوده و هیچ قرابتی با ادبیات مرسوم در نامه‌نگاری قضایی و حقوقی ندارد.برای نمونه یکی از از تناقضات فاحش این نامه جعلی آنجاست که  در ابتدای نامه آمده است که مهسا امینی در بیمارستان بستری شده و در پایان نامه از وی با عنوان «متوفی»  یاد می‌شود.همچنین جاعلان ناشی که اقدام به انتشار این نامه جعلی کرده‌اند، از فونتی استفاده کرده‌اند که هیچگاه در نامه‌نگاری اداری از آن استفاده نمی‌شود.از دیگر مشخصات جعلی بودن نامه، بدون امضا بودن آن است که جاعلان از قلم انداخته‌اند.گفتنی است محتوای ادعایی این نامه نیز از اساس کذب بوده و براساس گزارشی رسمی اولیه پزشکی قانونی در خصوص پرونده مرحومه مهسا امینی در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه ، مشاهده نشده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر