مهران محمدی امین

1401\05\27 08:43:23


نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رییس قوه قضاییه درباره تاج زاده

جماران/ انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رییس قوه قضاییه درباره تاج زاده نامه نوشت. در بخشی از نامه آمده است: ریاست محترم قوه قضاییه، امروز بیش از یک ماه از دستگیری و زندان انفرادی جناب آقای تاجزاده می گذرد و بر اساس نظر پزشکی با توجه به سن بیش از ۶۵ سال و بیمارهای متعدد از جمله فشار خون بالا، نقرس و.

جماران/ انجمن اسلامی جامعه پزشکی به رییس قوه قضاییه درباره تاج زاده نامه نوشت.در بخشی از نامه آمده است: ریاست محترم قوه قضاییه، امروز بیش از یک ماه از دستگیری و زندان انفرادی جناب آقای تاجزاده می گذرد و بر اساس نظر پزشکی با توجه به سن بیش از ۶۵ سال و بیمارهای متعدد از جمله فشار خون بالا، نقرس و...

و نیز روزه داری طولانی، ایشان در معرض مشکلات جدی قبلی و عروقی هستند. دستور فراهم نمودن شرایط معاینه و رسیدگی پزشکان متخصص و معتمد و در محیطی مناسب را صادر نمایید.. .


بازنشر از : آخرین خبر