مهران محمدی امین

ایرنا/ موشک ابومهدی یا طلائیه از خانواده موشک های کروز سومار است.  سایر اعضای این خانواده موشکی شامل موشک تهاجم زمینی سومار با برد ۷۰۰ کیلومتر و موشک تهاجم زمینی هویزه با برد

1401\07\07 23:58:27


نخستین ویدئو از تست موشک کروز ضدکشتی ابومهدی علیه هدف تمرینی

ایرنا/ موشک ابومهدی یا طلائیه از خانواده موشک های کروز سومار است.  سایر اعضای این خانواده موشکی شامل موشک تهاجم زمینی سومار با برد ۷۰۰ کیلومتر و موشک تهاجم زمینی هویزه با برد +۱۳۰۰ کیلومتر است که به ترتیب در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ رونمایی شدند.

موشک ابومهدی یا طلائیه از خانواده موشک های کروز سومار است. سایر اعضای این خانواده موشکی شامل موشک تهاجم زمینی سومار با برد ۷۰۰ کیلومتر و موشک تهاجم زمینی هویزه با برد +۱۳۰۰ کیلومتر است که به ترتیب در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ رونمایی شدند.

موشک طلائیه به نوعی نسخه ضدکشتی هویزه محسوب شده و از این نظر برد +۱۰۰۰ کیلومتر برای آن تخمین زده میشود. خانواده موشکی سومار یک نسخه هواپرتاب نیز دارد که تاکنون رونمایی رسمی نشده است.. .


بازنشر از : آخرین خبر