مهران محمدی امین

آیت الله رییسی با نشان دادن تصویر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی به حاضران در صحن سازمان ملل متحد تاکید کرد: رسیدگی عادلانه به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت به انسانیت است.

1401\06\30 20:24:28


نمایش عکس سردار سلیمانی توسط رییسی در سازمان ملل

آیت الله رییسی با نشان دادن تصویر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی به حاضران در صحن سازمان ملل متحد تاکید کرد: رسیدگی عادلانه به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت به انسانیت است.

آیت الله رییسی با بیان اینکه «اجرای عدالت سخت است و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مدعیان ظلم از اجرای آن گریزانند»، افزود: منطق ما ریشه در فرهنگ قرآنی دارد که فرمود نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. سوال ما از قدرت‌های بزرگ این است که اگر اراده‌ای برای اجرای عدالت ندارید، توان مقابله با ظلم را هم ندارید؟

رییس جمهور کشورمان تاکید کرد: رسیدگی عادلانه‌ قضایی به جنایت‌ رییس جمهور سابق آمریکا را از طریق یک دادگاه عادلانه دنبال خواهیم کرد.

.

.


بازنشر از : منبع: اقتصاد آن


تصویر استعلام قیمت کارتن لیمینتی