مهران محمدی امین

نوداقتصادی/ ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه گفت: رساندن حجم مبادلات ایران و روسیه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در گام اول باید هرچه زودتر تحقق یابد. ایران با

1401\08\30 15:06:10


نماینده مجلس: آماده به اشتراک گذاشتن تجارب خود در خنثی سازی تحریم‌ها با روسیه هستیم

نوداقتصادی/ ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه گفت: رساندن حجم مبادلات ایران و روسیه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در گام اول باید هرچه زودتر تحقق یابد. ایران با فعال کردن کریدور شمال جنوب آماده است تا ارتباط روسیه با شبهه قاره را میسر کند.

نوداقتصادی/ ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه گفت: رساندن حجم مبادلات ایران و روسیه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در گام اول باید هرچه زودتر تحقق یابد.

ایران با فعال کردن کریدور شمال جنوب آماده است تا ارتباط روسیه با شبهه قاره را میسر کند.در ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک با روسیه مصمم هستیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر